Utekanie a túlanie sa psov

Vadí vám, ak sa Váš pes túla? Vieme o novinke, ktorá by mohla Vášmu psíkovi pomôcť. Kontaktujte nás 0948 975 948

Utekanie alebo túlanie sa je prirodzené chovanie pre väčšinu psov. Najčastejšie býva spôsobené vysokou hladinou samčieho pohlavného hormónu, testosterónu. Prítomnosť tohoto hormónu ovplyvňuje dospelé alebo aj dospievajúce samce psy a má zásadný vplyv na ich sexuálne správanie.

U divokých psov je toto chovanie úplne normálne a je nevyhnutné pre zachovanie ďalších generácií. Túlaním sa na väčšie vzdialenosti sa pes snaží nájsť fenku, s ktorou by sa mohol páriť. Domestikácia psov viedla ku zmene ich prostredia. Pri svojom túlaní sa pohybujú v mestách a dedinách. Takéto pudové chovanie ich môže často dostať aj do veľkého nebezpečenstva.

Psom, ktorí sa túlajú alebo utekajú môže hroziť zrážka s autom alebo s iným dopravným prostriedkom. Smutným faktom je, že nekastrované psy bývajú autom usmrtené omnoho častejšie ako psy kastrované. Ďalším rizikom je samozrejme aj to, že sa túlavé psy môžu stratiť, bývajú odchytené a zavezené do útulku. Ak nie sú začipované, ťažko sa znova stretnú so svojim majiteľom.

U psov samcov ovplyvňuje testosterón ich sexuálne chovanie. Ak svojim veľmi citlivým nosom ucítia hárajúcu sa fenku sú schopní utiecť veľmi ďaleko, len aby ju našli.

Utekanie a túlanie sa môže mať mnoho príčin, preto je potrebné aby veterinárny lekár Vášho psíka dôkladne vyšetril a zhodnotil všetky súvislosti.

Utekanie môže byť tiež prejavom jeho loveckých inštinktov, nesprávne naučeným privolávaním ale aj možnou inou poruchou v jeho chovaní.

Preto je dôležité určiť presnú príčinu, než sa rozhodnete pre ďalší postup.

Ku každému psíkovi a jeho problému je treba pristupovať individuálne. Môžeme Vám poradiť ako k nemu pristupovať, ak by jeho problémom bola špeciálna porucha v správaní. Taktiež poradíme ako upevniť a zdokonaliť nácvik privolávania. Ak ale prídeme k záveru, že sa Váš pes správa úplne normálne a prirodzene a je len spoločensky nevhodné a nežiadúce aby utekal, radi Vám ponúkneme ďalšie možnosti. Najlepším riešením býva často znížiť u psa hladinu testosterónu, ktorý je za toto jeho správanie zodpovedný. Existujú dva spôsoby ako to môžeme dosiahnuť.

Chirurgická kastrácia - Pri chirurgickej kastrácií sú psovi odstránené semenníky, aby nemohli ďalej produkovať hormón testosterón. Vzhľadom k invazívnej povahe zákroku prináša chirurgická kastrácia aj určité riziká. Odhliadnúc od toho, že sa jedná o proces trvalý, ktorý nie je možné vrátiť späť, ak napríklad svoj názor neskôr zmeníte alebo nie ste s efektom kastrácie spokojní.

Medikamentózne riešenie - Omnoho jednoduchšia a k Vášmu psíkovi šetrnejšia je metóda použitia implantátu, ktorý sa aplikuje pod kožu zvieraťa, podobne ako pri označení mikročipom. Z implantátu sa dlhodobo uvoľňujú látky, ktoré blokujú chemické signály smerujúce z mozgu do semenníkov. Výsledkom je, že sa funkcia semenníkov dočasne zastaví a prestane sa produkovať testosterón aj spermie. Nežiadúce chovanie psa, ktoré bolo ovplyvnené testosterónom pomaly ustupuje. Účinok implantátu trvá zvyčajne 6 mesiacov a po tejto dobe by mal byť implantát nahradený novým. Ak sa majiteľ už nerozhodne k opakovanej aplikácií, semenníky postupne obnovia svoju funkciu. Pes sa začne vracať k rovnakým fyzickým a psychickým prejavom ako pred použitím implantátu. Vďaka tejto metóde si môže každý overiť, či by jeho psovi chirurgická kastrácia pomohla alebo nie. Ak by táto skúšobná kastrácia nemala požadovaný efekt (neobmedzila alebo nezabránila by problémovému chovaniu), našťastie by nezanechala na psovi žiadne trvalé následky, pretože je to metóda plne reverzibilná. Tak isto ak by sa vyskytli nejaké nežiadúce vedľajšie účinky, ako sú napríklad zvýšené prejavy strachu alebo agresie, aj tieto by potom vymizli s koncom účinnosti implantátu.

Ak u Vášho psa spozorujete problémy so správaním, stále sú možnosti ako mu pomôcť. Nečakajte, ale dlho, čím dlhšie trvajú, tým ťažšie sa potom odstraňujú. Preto sa čo najskôr obráťte na Vášho veterinárneho lekára.

Čo mám urobiť, ak chcem vedieť viac?

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás 0948 975 948

Link copied to clipboard!

|