Problémové správanie sa psov samcov

Je vám nepríjemné, keď sa Váš pes chová problémovo? Vieme o novinke, ktorá by mohla Vášmu psíkovi pomôcť. Kontaktujte nás 0948 975 948

Medzi problémové správanie sa psov môžeme zaradiť také, ktoré je viac či menej podmienené pohlavným hormónom, testosterónom. Prítomnosť tohto hormónu ovplyvňuje dospelé alebo i dospievajúce psy samce a má zásadný vplyv na ich sexuálne chovanie. Príkladom môže byť nevhodné močenie, túlanie sa alebo utekanie, prejavy sexuálneho chovania ako je naskakovanie, štekanie a ďaľšie známky dominancie alebo agresie.

Táto forma správania sa je úplne normálna pre divoké psy, ktoré musia hájiť svoje teritórium, brániť si svoje samice, musia neustále bojovať o postavenie v skupine a tak isto o možnosť páriť sa a mať potomkov. Naše domestikované psy už nič z toho robiť nemusia, dnes sa pohybujú v úplne odlišnom prostredí. Žijú s nami v našich domovoch a prejavy ich pudového chovania potom bývajú skôr len na obtiaž.

Napriek tomu, že sme súčasťou ich skupiny a náš pes sa snaží v tejto skupine prirodzene prejavovať, z ľudského pohľadu sa nám zdá jeho hormonálne a sexuálne podmienené správanie sa často ako nevhodné až trápne. V skutočnosti sú problémy s chovaním jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia dávajú svoje psy preč alebo sa ich pokúšajú zbaviť. Pes, ktorý sa nechová podľa predstáv svojho majiteľa, sa potom dostáva do situácie, kedy si s majiteľom nevytvorí dostatočne silné puto a nenaplní očakávanie, že má byť najlepším priateľom človeka. V dôsledku toho nie je nakoniec šťastný ani pes ani jeho majiteľ.

Hlavné problémy so správaním sa u psov samcov sú:

Nevhodné močenie: Prejavuje sa často vyššou frekvenciou močenia psa na zvislé a podľa neho najvýznamnejšie miesta, podmienené jeho túžbou označiť si svoje územie.

Sexuálne chovanie: Veľa psov sa snaží naskakovať na rôzne predmety. Najčastejšie sa môže jednať o plyšové hračky, iné psy alebo dokonca i na ich majiteľov. Niekedy psy môžu pri tomto chovaní i ejakulovať.

Túlanie a utekanie: Psi samci sa často potulujú vo veľkých vzdialenostiach od domova, len aby našli fenku, s kterou by sa mohli páriť. Často bývajú vystavení najrôznejším rizikám, vrátane toho, že môžu stratiť cestu domov.

Prejavy dominancie a agresie: Psi samci sa častejšie prejavujú štekaním a niektorí sa snažia vyvolávať v psích skupinách rôzne drobné incidenty a nebezpečné bitky.

Prejavy tohoto nevhodného správania sa môžu mať u psa viacero príčin, preto je nutné, aby veterinárny lekár Vášho psa dôkladne vyšetril a zhodnotil všetky súvislosti.

Nevhodné močenie môže byť jednoducho prirodzené chovanie ovplyvnené testosterónom, ale môže byť tiež prejavom inkontinencie alebo infekcie močových ciest.

Sexuálne chovanie, ako je naskakovanie, je často spôsobené snahou psa vyjadriť svoje sexuálne potreby. Ale nie každé skákanie po ľuďoch je ovplyvnené testosterónom. Môže to byť správanie sa pôvodne naučené, resp. zle odnaučené.

Túlanie je často spôsobené snahou psa vyhľadať hárajúcu sa fenku, ale môže byť tiež prejavom jeho loveckých inštinktov, zle naučeným privolávaním alebo aj možno inou poruchou v jeho chovaní.

Dominancia a agresivita je veľmi zložitý stav. Vysoké hladiny testosterónu môžu viesť až k agresívnemu chovaniu voči iným psom, naopak nízke hladiny vyvolávajú zvýšenú agresiu zo strachu. Dá sa to jednoducho vysvetliť tak, že zatiaľ čo testosterón môže agresiu potencovať, zároveň môže podporovať sebavedomie, vyrovnané chovanie psov a znižovať tak ich agresívne prejavy.

Váš pes môže v závislosti na príčine potrebovať buď pomoc veterinárneho lekára, ak sa jedná o infekciu močových ciest alebo inkontinenciu. V prípade ak by sa jednalo o poruchy správania sa, môže potrebovať individuálny prístup a behaviorálnu terapiu. Ak je však chovanie Vášho psa úplne normálne a prirodzené, len je spoločensky nevhodné až nežiadúce, radi Vám ponúkneme ďalšiu možnosť. Najlepším riešením často býva znížiť u psa hladinu testosterónu, ktorý je za toto jeho chovanie zodpovedný. Existujú dva spôsoby ako to môžeme dosiahnuť.

Chirurgická kastrácia - Pri chirurgickej kastrácií sú psovi odstránené semenníky, aby nemohli ďalej produkovať hormón testosterón. Vzhľadom k invazívnej povahe zákroku, prináša chirurgická kastrácia aj určité riziká. Odhliadnúc od toho, že sa jedná o proces trvalý, ktorý nie je možné vrátiť späť, ak napríklad svoj názor zmeníte alebo nie ste s efektom kastrácie spokojní.

Medikamentózne riešenie - Omnoho jednoduchšia a k Vášmu psíkovi šetrnejšia je metóda použitia implantátu, ktorý sa aplikuje pod kožu zvieraťa, podobne ako pri označení mikročipom. Z implantátu sa dlhodobo uvoľňujú látky, ktoré blokujú chemické signály smerujúce z mozgu do semenníkov. Výsledkom je, že sa funkcia semenníkov dočasne zastaví a prestanú produkovať testosterón aj spermie. Pes tak vlastne prechádza pubertou v opačnom smere: jeho semenníky sa zmenšujú a jeho sexuálna túžba a nežiadúce chovanie, ktoré bolo ovplyvnené testosterónom pomaly ustupuje. Účinok implantátu trvá zvyčajne 6 mesiacov a po tejto dobe by mal byť implantát nahradený novým. Ak sa majiteľ už nerozhodne k opakovanej aplikácií, semeníky postupne obnovia svoju funkciu. Pes sa začne vracať k rovnakým fyzickým a psychickým prejavom ako pred použitím implantátu. Vďaka tejto metóde si môže každý overiť, či by jeho psovi chirurgická kastrácia pomohla alebo nie. Ak by táto skúšobná kastrácia nemala požadovaný efekt (neobmedzila alebo nezabránila by problémovému chovaniu), našťastie by nezanechala na psovi žiadne trvalé následky, pretože je to metóda plne reverzibilná. Podobne ak by sa vyskytli nejaké nežiadúce vedľajšie účinky, ako sú napríklad zvýšené prejavy strachu alebo agresie, aj tieto by potom vymizli s koncom účinnosti implantátu.

Ak u Vášho psa spozorujete prejavy nežiadúceho samčieho chovania, stále sú možnosti ako mu pomôcť! Nečakajte ale dlho, čím dlhšie trvajú, tým zložitejšie sa potom odstraňujú. Preto sa čo najskôr obráťte na svojho veterinárneho lekára.

Čo mám urobiť, ak chcem vedieť viac?

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás 0948 975 948

Link copied to clipboard!

|