Nevhodné močenie

Vadí Vám, ak Váš pes nevhodné močí? Vieme o novinke, ktorá by mohla Vášmu psíkovi pomôcť. Kontaktujte nás 0948 975 948

Ako nevhodné močenie sa popisuje stav, keď pes močí na miestach alebo v čase, keď to jeho majiteľ nechce, alebo to považuje za nevhodné. Môže ísť o močenie na nábytok, v domácnosti, aj na ľudí a predmety pri chôdzi alebo výcviku.

Naopak, k nadmernému močeniu dochádza, keď pes močí častejšie alebo produkuje viacej moču ako je obvyklé, vzhľadom k jeho veľkosti a veku. V tomto prípade sa potom nejedná o problém s chovaním, ale o zdravotný problém, ktorý vyžaduje dôkladné vyšetrenie veterinárom.

Ďalší text sa bude venovať len problému s nevhodným močením Vášho psa.

Nevhodné močenie môže byť úplne normálnym prejavom u psa, ktorý sa snaží opakovane značkovať svoje územie a dávať tým najavo, ktoré suky sú jeho. Cez pachovú správu odkazuje ostatným psom , kto je a kde sa pohybuje. Vzhľadom k tomu, že naše psy žijú s nami v našich domovoch, je tento ich pudový prejav absolútne nehygienický a majiteľom je samozrejme na obtiaž.

Napriek tomu, že sme súčasťou jeho skupiny a náš pes sa snaží v tejto skupine prirodzene prejavovať, z ľudského pohľadu považujeme jeho príliš časté značkovanie za nechutné až trápne. V skutočnosti sú problémy s chovaním jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia dávajú svoje psy preč alebo sa ich pokúšajú zbaviť. Pes, ktorý sa nechová podľa predstáv svojho majiteľa, sa potom dostáva do situácie, kedy si s majiteľom nevytvorí dostatočne silné puto a nenaplní očakávanie, že má byť najlepším priateľom človeka. V dôsledku toho nie je nakoniec šťastný ani pes ani jeho majiteľ.

Nevhodné močenie je časté močenie alebo značkovanie vhodných alebo nevhodných predmetov, za účelom označiť si svoje územie. Majitelia mávajú tendenciu psa za toto chovanie trestať. Psík ale často nepochopí, prečo a za čo je trestaný a začína sa svojho majiteľa báť. Môže mu to spôsobovať vážne problémy s chovaním. V krajných prípadoch sa  bojí močiť úplne, čo môže viesť až ku jeho zdravotným komplikáciám. 

Nadmerné močenie môže byť spôsobené behaviorálnym alebo zdravotným problémom. Napríklad stres alebo strach môžu prirodzene viesť k zvýšenému močeniu. Zdravotné problémy, ako sú infekcie močového traktu alebo ochorenia prostaty, sa môžu prejavovať podobnými príznakmi. Príčinou môžu byť tiež hormonálne poruchy vrátane diabetu a Cushingovho syndrómu. Staršie psy môžu mať problém s inkontinenciou (strata kontroly nad zvieračom močového mechúra). Preto je veľmi dôležité určiť presnú príčinu problému, kým sa rozhodnete hľadať riešenie.

Naopak, nevhodné močenie nastáva, keď pes často produkuje veľmi malé množstvo moču, značkuje na rôzne miesta  a pritom dvíha zadnú nohu. Toto správanie popisujeme ako hormonálne podmienené. 

Váš pes môže v závislosti na príčine potrebovať buď pomoc veterinárneho lekára, ak sa jedná o infekciu močových ciest alebo inkontinenciu. V prípade ak by sa jednalo o poruchy správania sa, môže potrebovať individuálny prístup a behaviorálnu terapiu. Ak je však chovanie Vášho psa úplne normálne a prirodzené, len je spoločensky nevhodné až nežiadúce, radi Vám ponúkneme ďalšiu možnosť. Najlepším riešením často býva znížiť u psa hladinu testosterónu, ktorý je za toto jeho chovanie zodpovedný. Existujú dva spôsoby ako to môžeme dosiahnuť. 

Chirurgická kastrácia - Pri chirurgickej kastrácií sú psovi odstránené semenníky, aby nemohli ďalej produkovať hormón testosterón. Vzhľadom k invazívnej povahe zákroku prináša chirurgická kastrácia aj určité riziká. Odhliadnúc od toho, že sa jedná o proces trvalý, ktorý nie je možné vrátiť späť, ak napríklad svoj názor neskôr zmeníte alebo nie ste s efektom kastrácie spokojní.

Medikamentózne riešenie - Omnoho jednoduchšia a k Vášmu psíkovi šetrnejšia je metóda použitia implantátu, ktorý sa aplikuje pod kožu zvieraťa, podobne ako pri označení mikročipom. Z implantátu sa dlhodobo uvoľňüjú látky, ktoré blokujú chemické signály smerujúce z mozgu do semenníkov. Výsledkom je, že sa funkcia semenníkov dočasne zastaví a prestanú produkovať testosterón aj spermie. Nežiadúce chovanie psa, ktoré bolo ovplyvnené testosterónom pomaly ustupuje. Účinok implantátu trvá obvykle 6 mesiacov a po tomto období by mal byť implantát nahradený novým. Ak sa majiteľ už nerozhodne k opakovanej aplikácií, semenníky postupne obnovia svoju funkciu. Váš pes sa  začne vracať k rovnakým fyzickým a psychickým prejavom, ako pred použitím implantátu. Vďaka tejto metóde si môže každý overiť, či by jeho psovi chirurgická kastrácia pomohla alebo nie. Ak by táto skúšobná kastrácia nemala požadovaný efekt (neobmedzila alebo nezabránila by problematickému chovaniu), našťastie by nezanechala na psovi trvalé následky, pretože je to metóda plne reverzibilná. Rovnako ako, keby sa vyskytli nejaké nežiadúce vedľajšie účinky, ako sú napríklad zvýšené prejavy strachu, alebo agresie, i tieto by potom vymizli s koncom účinnosti implantátu. 

Ak si u Vášho psa všímate nevhodné močenie a značkovanie, stále sú možnosti ako mu pomôcť. Nečakajte ale dlho, čím dlhšie trvajú, tým zložitejšie sa potom odstraňujú.  Preto sa čo najskoršie obráťte na Vášho veterinárneho lekára.

Čo mám urobiť, ak chcem vedieť viac?

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás 0948 975 948

Link copied to clipboard!

|