Nevhodné sexuálne správanie sa psov

Je Vám nepríjemné, ak Váš pes prejavuje znaky sexuálneho správania sa? Vieme o novinke, ktorá by mohla Vášmu psíkovi pomôcť. Kontaktujte nás 0948 975 948

Naskakovanie, nakrývanie a olizovanie sa, ktoré môže viesť až k sebauspokojeniu, sú bežné a prirodzené prejavy sexuálneho správania všetkých psov. Psi samci sú ovplyvnení pohlavným hormónom testosterónom, ktorý práve toto sexuálne chovanie riadi a zaisťuje.

Ide o normálne chovanie divokých psov, ktorí sa chcú páriť a zachovať ďalšie generácie. Naše domestikované psy už nič z tohoto robiť nemusia, dnes sa pohybujú v úplne inom prostredí. Žijú s nami v našich domovoch a prejavy ich pudového správania sú potom skôr len na obtiaž.

Napriek tomu, že sme súčasťou ich skupiny a náš pes sa snaží v tejto skupine prirodzene prejavovať, z ľudského pohľadu sa nám zdá jeho hormonálne a sexuálne podmienené správanie často ako nevhodné, až trápne. V skutočnosti sú problémy s chovaním jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia dávajú svoje psy preč alebo sa ich pokúšajú zbaviť. Pes, ktorý sa nespráva podľa predstáv svojho majiteľa, sa potom dostáva do situácie, kedy si s majiteľom nevytvorí dostatočne silné puto a nenaplní očakávanie, že má byť najlepším priateľom človeka. V dôsledku toho nie je nakoniec šťastný ani pes ani jeho majiteľ.

Pohlavný hormón testosterón ovplyvňuje u samcov libido aj sexuálny apetít. Zatiaľ, čo niektoré psy vyzerajú, že o sexuálne správanie neprejavujú záujem, u iných psov môže toto chovanie celkom prevládať. Platí to hlavne pre dospelé a dospievajúce psy vo veku od 6 do 18 mesiacov.

Psy sa mnohokrát snažia uľaviť si od svojich sexuálnych potrieb tým, že sa pokúšajú naskakovať na rôzne nevhodné predmety. Najčastejšie sa môže jednať o plyšové hračky, nábytok alebo dokonca naskakujú i na svojich majiteľov. Iní sa snažia nakrývať ostatné psy, samcov i samice bez rozdielu, alebo sa neustále olizovať na intímnych miestach. Dokonca pri tomto správaní sa môžu niektorí psi aj ejakulovať.

Prejavy tohto nežiadúceho sexuálneho správania môžu mať u psov hneď niekoľko príčin. Je preto nutné, aby veterinárny lekár Vášho psíka dôkladne vyšetril a zhodnotil všetky súvislosti. Naskakovanie a nakrývanie je primárnym vyjadrením sexuálnych potrieb psov, ale samotné skákanie na ľudí môže byť i prejavom naučeným, resp. zle odnaučeným. V rámci skupiny psov býva vzájomná snaha o nakrývanie prejavom spoločenského chovania. V niektorých prípadoch môžu byť zvýšené prejavy sexuálneho správania spôsobené i hormonálnou alebo mozgovou poruchou.

Preto je dôležité určiť presnú príčinu, než sa rozhodnete pre ďalší postup.

Váš pes môže v závislosti na príčine potrebovať individuálny prístup a behaviorálnu terapiu, v prípade ak by sa jednalo o poruchy v jeho správaní. Ak je však chovanie Vášho psa úplne normálne a prirodzené, len je spoločensky nevhodné až nežiadúce, radi Vám ponúkneme ďalšiu možnosť. Najlepším riešením často býva znížinie hladiny testosterónu, ktorý je za toto jeho správanie zodpovedný. Existujú dva spôsoby ako to môžeme dosiahnuť.

Chirurgická kastrácia - Pri chirurgickej kastrácií sú psovi odstránené semenníky, aby nemohli ďalej produkovať hormón testosterón. Vzhľadom k invazívnej povahe zákroku prináša chirurgická kastrácia aj určité riziká. Odhliadnúc od toho, že sa jedná o proces trvalý, ktorý nie je možné vrátiť späť, ak napríklad svoj názor neskôr zmeníte alebo nie ste s efektom kastrácie spokojní

Medikamentózne riešenie - Omnoho jednoduchšia a k Vášmu psíkovi šetrnejšia je metóda použitia implantátu, ktorý sa aplikuje pod kožu zvieraťa, podobne ako pri označení mikročipom. Z implantátu sa dlhodobo uvoľňujú látky, ktoré blokujú chemické signály smerujúce z mozgu do semenníkov. Výsledkom je, že sa funkcia semenníkov dočasne zastaví a prestanú produkovať testosterón aj spermie. Nežiadúce správanie psa, ktoré bolo ovplyvnené testosterónom pomaly ustupuje. Účinok implantátu trvá zvyčajne 6 mesiacov a po tejto dobe by mal byť implantát nahradený novým. Ak sa majiteľ už nerozhodne k opakovanej aplikácií, semenníky postupne obnovia svoju funkciu. Pes sa začne vracať k rovnakým fyzickým a psychickým prejavom ako pred použitím implantátu. Vďaka tejto metóde si môže každý overiť, či by jeho psovi chirurgická kastrácia pomohla alebo nie. Ak by táto skúšobná kastrácia nemala požadovaný efekt, (neobmedzila alebo nezabránila by problémovému chovaniu), našťastie by nezanechala na psovi žiadne trvalé následky, pretože je to metóda plne reverzibilná. Podobne ak by sa vyskytli nejaké nežiadúce vedľajšie účinky, ako sú napríklad zvýšené prejavy strachu alebo agresie, aj tieto by potom vymizli s koncom účinnosti implantátu.

Ak u Vášho psa spozorujete prejavy nežiadúceho samčieho sexuálneho správania, stále sú možnosti ako mu pomôcť! Nečakajte ale dlho, čím dlhšie trvajú, tým zložitejšie sa potom odstraňujú. Preto sa čo najskôr obráťte na svojho veterinárneho lekára.

Čo mám urobiť, ak chcem vedieť viac?

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás 0948 975 948

Link copied to clipboard!

|